Títol pàgina 2

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

Precisament, el fet que el professional sigui una persona aliena a la vida de la persona que consulta, és essencial a l’hora de tractar els problemes, ja que així ho farà des d’una visió externa, des d’una perspectiva diferent de la de les persones que formen part de la xarxa social íntima del pacient, i, evidentment, també des de la seva formació i experiència com a professional. Cal recordar que la psicoteràpia ha ajudat i actualment ajuda moltes persones.

Explicarà a algú les coses que jo li explico?

No. Tot allò que la persona explica durant la teràpia està subjecte a secret professional, la qual cosa vol dir que el psicòleg no pot difondre aquesta informació a ningú sense el consentiment del pacient.

Anar al psicòleg em farà estar pitjor perquè em farà parlar de coses que no vull?

El psicoterapeuta és un professional format, precisament, per a respectar el ritme de la persona quan no està preparada per a tractar certs temes que li provoquen massa patiment, i per a recollir d’una manera adequada l’angoixa que pugui aparèixer si en algun moment decideix parlar-ne. 

Em farà prendre medicaments?

Els professionals de la psicologia no estan autoritzats a medicar; els psiquiatres sí, ja que són metges.

Des de quina corrent de la psicologia treballeu a Arbor?

A Arbor Psicologia treballem des d’un enfocament sistèmic i constructivista, però també fem servir tècniques de la psicoteràpia cognitiu-conductual i tenim formació en psicologia psicodinàmica.

Cada quant hauré d’anar al psicòleg?

La freqüència de les visites (setmanal o quinzenal, habitualment) es decideix en funció de la problemàtica a tractar, les necessitats i les possibilitats.

Quant temps dura una teràpia?

La durada de la teràpia depèn de cada cas concret. El psicòleg ho valora en funció del tipus de problemàtica, de les característiques úniques de la persona o persones ateses i dels objectius que es marquin conjuntament terapeuta i pacient/s. Al llarg de la teràpia es van avaluant els objectius pactats des d’un principi i, segons el que considerin professional i pacient/s, se’n posaran de nous o es finalitzarà el procés terapèutic. En qualsevol cas, és un tema que es parla i valora al llarg de les sessions.